Original Shetlandpony Hengste

PrH* Bonito
PrH* Bonito
Coolstep Lloyd - Aufzucht
Coolstep Lloyd - Aufzucht

Original Shetlandpony Wallach

Odi
Odi

Original Shetlandpony Stuten

StPrSt Pr** Steinburgs Malia
StPrSt Pr** Steinburgs Malia
StPrSt Pr*** Romanze vom Purnitzgrund
StPrSt Pr*** Romanze vom Purnitzgrund

StPrSt A Gentlelike Delilah
StPrSt A Gentlelike Delilah


Jungstuten - Aufzucht

Coolstep Elaiza
Coolstep Elaiza